Časopisy

Seznam časopisů CSR Gate:

Veřejný časopis

Nanotechnologie a moderní biotechnologie, jejich využívání v krmivech, potravinách i kosmetice, přínosy a rizika pro zdraví.

Podpora zdravého životního stylu, zdravější složení potravin, přehlednější značení výrobků, odpovědnější reklama na potraviny i nápoje.

Kodexy samoregulace reklamy - zejména pro děti, etika v komerční i nekomerční komunikaci.

Užívání chemických látek v domácnosti bez rizika, snižování jejich zátěže pro lidský organismus i životní prostředí.

Vody, minerálky, sycené nápoje a pitný režim, zdravější složení, přehlednější značení, ekologičtější balení nápojů.

Trendy ve vývoji bezpečnějších a šetrnějších obalů, metody recyklace a zpracování odpadů.

Interní časopis redakčního týmu CSR Gate

Přihlášení